Translate

2008-11-11

Bring down the Beat


Daniel 1975

I dag skriver Daniel Bergström i ett mail:
Vårt Hiphopprojekt Bring Down the Beat på Musicalen i Gottsunda har börjat få stor uppmärksamhet i landet.
Projektet innehåller en spännande satsning på ett mentorskap där äldre ungdomar finns med som stöd och support för de yngre.

På onsdag 12/11 anordnas ett seminarium kring Arvsfondens satsning på barns och ungdomars delaktighet i kulturlivet som pågått under tre år.
Över 100 miljoner kronor har fördelats till olika projekt över hela landet under denna tid.
Arvsfonden har valt ut totalt tre projekt till det avslutande seminariumet på Rosenbad den 12 nov.
Bring Down the Beat är ett av dessa tre projekt !
We´ll be there...

Projektet genomförs av Studiefrämjandet i Uppsala med ekonomiskt stöd från Arvsfonden och Barn- och Ungdomsnämnden, Uppsala Kommun.
Varma Hälsningar
------------------------------
Daniel Bergström, projktdesigner/koordinering
daniel.bergstrom@studieframjandet.se
070-2031450

www.bringdownthebeat.se
http://www.studieframjandet.se/

Så här ser programmet i Rotundan ut:

Inbjudan
Seminarium kring Arvsfondens satsning på barns och ungdomars delaktighet i kulturlivet.
Under de senaste tre åren har ideella organisationer och föreningar kunnat söka medel för projekt som syftar till att öka barns och ungdomars delaktighet i kulturlivet. Över 100 miljoner kronor har fördelats till projekt över hela landet.

Docent Ambjörn Hugardt vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm har följt satsningen och presenterar här sin studie. Tre projekt delar med sig av sina erfarenheter kring begreppet delaktighet och lägger samtidigt en grund till efterföljande öppna samtal tillsammans med panelen.
Program
13.00 - 13.30 Inledning, Stefan Andersson, projektledare Arvsfondsdelegationens kansli. Ambjörn Hugardt, docent, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
Erfarenheter från tre projekt
13.30 - 13.45 Bring down the beat, Afs Askar, Studiefrämjandet i Uppsala
13.45 - 14.00 Öppna grindarna till fornbyn, Tomas Larsson, Stiftelsen Västergötlands museum
14.15 - 14.30 Ung & skapande, Anders Hansson, Röda Sten Göteborg 14.30 - 15.00 Kaffe
15.00 - 16.15 Paneldialog
Delaktighetens möjligheter och begränsningar
Vad har vi lärt oss? Hur gå vidare?
Moderator: Stina Balkfors.
I panelen: Luis Lineo Fanzingo, Kerstin Olander Film Stockholm, Iki Magnusson Utopia, Lisa Färnström, Håkan Sandh Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, Benny Marcel Arvsfondsdelegationen, Torgny Sandgren Ungdomsstyrelsen
16.15 - 16.30 Avslutning
Tid och plats
Onsdagen den 12 november 2008, kl. 13.00 -16.30. Lokal: Rotundan, Rosenbad 4
Utvärderingen kan laddas ned från Arvsfondens webbplats www.arvsfonden.se

Anmälan
Senast fredagen den 7 november på www.arvsfonden.se/kultursen eller
till Annica Thomas 08 - 405 21 30 eller e-post annica.thomas(Wsocial.ministry.se
Varmt välkommen!


Lycka till Daniel med ert stora och intressanta ungdomsprojekt! Anmälningstiden för seminariet den 12/11 i Rotundan i Rosenbad har gått ut. Men man kan stå utanför i hörnet av Freds-och Drottninggatorna där Rotundan ligger klockan 13.30-1345 när Daniels ungdomar spelar upp sin Hiphopmusic - måntro det hörs ut på gatan?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar