Translate

2016-02-17

Jag och mina hjälpmedel

Just nu finns jag på WHOs hemsida med ett foto samt med text om mina hjälpmedel. 

Det är tack vare min dotter Anna och hennes tidigare kollega på WHO, Chapal Khasnabis. Han har länge jobbat med att visa på hjälpmedlens betydelse inte bara för personer med funktionsnedsättning utan också för äldre personer.

Läs på www.who.int/en - klicka sen på More about assistive technologies så kommer du till sidan med texten om mig med lite inledning och avslutning om WHO-arbete med en världsenkät. Eller klicka direkt på http://who.int/features/2016/assistive-technologies/en/ 

För en tid sen bad Chapal att Anna och jag skulle skriva en text om mina hjälpmedel för att illustrera just behovet av hjälpmedel hos äldre personer. Chapals team
 på WHO har nyligen lanserat en hjälpmedelsenkät där de vill få fram de 50 viktigaste hjälpmedlen i olika länder.

1 kommentar: