Translate

2010-09-08

"Arbete befordrar hälsa och välstånd och....

...förhindrar många tillfällen till synd" sa min gamla Morfar - kyrkoherde i Rölanda! Och det är vad som sker ute i stugan vid sjön Erken:Men ibland blir det avbrott för delikatesser på ett surströmmingsparty hos vännerna Berit o Göran
Klicka x 2 på collagen så förstoras de


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar